Пролог Еванђеља по Марку

Предраг Драгутиновић

Богословље 2002/2 15-26

УДК 27-247.6-277

Цео текст (.PDF)