О једној христолошкој расправи у Сирмију IV века

Милена Милин

Богословље 2002/2 27-46

УДК 27-9“366”
821.124’03-97“03”

Цео текст (.PDF)