Богословље

Хришћанска философија оца Сергеја Булгакова и учење о софији – између софије и софиологије

Богдан М. Лубардић

Богословље 2002/2 181-228

УДК 14 Булгаков С. Н.
271.2-1 Булгаков С. Н

Цео текст (.PDF)