Богословље

1965

Православни апологет Радивој Јосић

Др Лазар Милин

Богословље 1965, 5-15

Цео текст (.PDF)

Манастир Гомионица

Петар Момировић

Богословље 1965, 47-96

Цео текст (.PDF)

Просветна делатност манастира Свете Тројице код Пљеваља (1823–1912)

Др Љубомир Дурковић-Јакшић

Богословље 1965, 97-150

Цео текст (.PDF)

Уметнички облик и постанак црквеног песништва

Лазар Мирковић

Богословље 1965, 151-164

Цео текст (.PDF)

Један циркулар литургистичке садржине из 18. века

Недељко Б. Гргуревић

Богословље 1965, 165-169

Цео текст (.PDF)

Ускршња херувимска песма

Прибислав Симић

Богословље 1965, 171-174

Цео текст (.PDF)

Празник Арлијев или Арнијев дан

Мил. С. Филиповић

Богословље 1965, 175-184

Цео текст (.PDF)

Један вид савремене филозофске антропологије

Димитрије М. Калезић

Богословље 1965, 195-207

Цео текст (.PDF)

Прикази и белешке

Богословље 1965, 209-221

Цео текст (.PDF)