Богословље

1926

Богословље 1926

Година I

Садржај

Свезак 1

1. Уредништво: Наша прва реч

2. др Димитрије Стефановић: Личност Исуса Христа

3. др Теодор Титов: Догматика и наука

4. др Симеон Станковић: Хамурабијев кодекс и Мојсије

5. Стеван Димитријевић: Стевана Стратимировића, митрополита карловачког, план за ослобођење српског народа

6. др Драгутин Анастасијевић: Година преноса моштију Св. Симеуна из Хиландара у Студеницу

7. др Борислав Лоренц: Метафизика и теологија физичара Ампера

8. Оцене и прикази: др Теодор Титов, др Иринеј Ђорђевић: Christliche Dogmatik von Reinhold Seeberg. Religion since the Reformation, by Leighton Pullan. Најновија богословска литература

Свезак 2

9. Иринеј, епископ бачки: Библијско казивање о постању света

10. др Теодор Титов: Догматика и наука

11. др Радивој Јосић: Значај личности Исуса Христа за хришћанство

12. др Симеон Станковић: Хамурабијев кодекс

13. Оцене и прикази: др Александар Доброклонски, др Марко Микијељ, Историја хришћанске књижевности. Апостолски мужеви. Д. Стојановић: Епископ Охридски Николај, Омилије на недељна и празнична јеванђеља. Најновија богословска литература

Свезак 3

14. др Теодор Титов: Догматика и наука

15. др Д. Јакшић: Св. Фотије, патријарх цариградски и његово учење о личном својству Светога духа

16. др Симеон Станковић: О подели декалога

17. др Александар Доброклонски: Црквена политика, ригористичка (ἡ τῆς ἀκριβείας) и попустљива (ἡ τῆς οἰκονομίας)

18. Ђорђе Св. Радојичић: Будимаљски епископи

19. др Марко Микијељ: Апостолски символ

20. М. А. Георгијевски: Ἐπίσκοπος

21. др Јордан П. Илић: Борба противу религијске наставе

22. Оцене и прикази: др Борислав Лоренц: др Радивоје Јосић, Хришћанска религија и песимизам. Најновија богословска литература

Свезак 4

23. др Димитрије Стефановић: Речи Исуса Христа и њихова судбина

24. др Теодор Титов: Догматика и наука

25. Ђорђе Св. Радојичић: Ко је отац Савe II

26. Ђ. С. Р, Прилог: Хронологија Грачаничке повеље

27. др Марко Микијељ: Кодрат

28. др Јордан П. Илић: Религија и образовање карактера

29. др Дамаскин Грданички: Једна збирка проповеди из краја XVIII века

30. Оцене и прикази: Свящ. Ј. Бускэ, Греческій расколъ. Съ преднсловіемъ епископа Альфреда Бодрнляра, члена Французской Академіи к ректораПарижского Католического Института. Переводъ съ французского Б. Н. Косшылева и П. П. Ганскаго. Парнжъ 1925. стр. VI + 176. Најновија богословска литература. CORRIGENDA.