Библиографија проповеди штампаних у црквеним часописима за последњих сто година

Прот. Бранко А. Цисарж

Година XVIII (ХХХIII) 1974, 115-198

Цео текст (.PDF)