Папство са гледишта православне теологије

Др Лазар Милин

Богословље 1970, 1-49

Цео текст (.PDF)