Смисао Шестоднева

др Лазар Милин

Богословље 1969, 63-122

Цео текст (.PDF)