О појму целине

Др Радмило Вучић

Богословље 1958/1, 61-68

Цео текст (.PDF)