Српски споменици северно од Саве и Дунава пре 1690. године

Др Радослав Грујић

Богословље 1940, 1-11

Цео текст (.PDF)