Основни принципи православног моралног учења

Др Симеон Станковић

Богословље 1927, 13-18

Цео текст (.PDF)