Првобитни постанак имена и манастира Хиландара

Др Драгутин Анастасијевић

Богословље 1927, 50-57

Цео текст (.PDF)