Ликови деспота Стевана Лазаревића

Влада Р. Петковић

Богословље 1927, 177-180

Цео текст (.PDF)