Балканске цркве као прве национално-васпитне организације Јужних Словена

Др Јордан П. Илић

Богословље 1927, 216-234

Цео текст (.PDF)