Оцене и прикази

Богословље 1927, 234-240

Цео текст (.PDF)