Аристид

Др Марко Микијељ

Богословље 1927, 306-312

Цео текст (.PDF)