Личност Исуса Христа

др Димитрије Стефановић

Богословље 1926, 5-14

Цео текст (.PDF)