Стевана Стратимировића, митрополита карловачког, план за ослобођење српског народа

Стеван Димитријевић

Богословље 1926, 38-66

Цео текст (.PDF)