Значај личности Исуса Христа за хришћанство

др Радивој Јосић

Богословље 1926, 153-176

Цео текст (.PDF)