Будимаљски епископи

Ђорђе Св. Радојичић

Богословље 1926, 265-270

Цео текст (.PDF)