Апостолски символ

др Марко Микијељ

Богословље 1926, 270-276

Цео текст (.PDF)