Једна збирка проповеди из краја XVIII века

др Дамаскин Грданички

Богословље 1926, 357-367

Цео текст (.PDF)