Оцене и прикази и Corrigenda

Богословље 1926, 368-380

Цео текст (.PDF)