Маркова црква

Ђорђе Сп. Радојичић

Богословље 1928, 278-280

Цео текст (.PDF)