Народност старо-црквеног језика

Др Димитрије Ђуровић

Богословље 1928, 280-312

Цео текст (.PDF)