Оцене и прикази

Богословље 1931, 167-171

Цео текст (.PDF)