Још неколико таблица за хронологију

Mиодраг Пурковић

Богословље 1932, 243-256

Цео текст (.PDF)