Једно занимљиво место у Теодосијеву животу Св. Саве

Никола Радојчић

Богословље 1935, 128-133

Цео текст (.PDF)