„Света словеса“ св. Саве заиста су постојала

Др Драгутин Анастасијевић

Богословље 1937, 258-261

Цео текст (.PDF)