Исус Христос и социјално питање

Др Димитрије Стефановић

Богословље 1938, 193-198

Цео текст (.PDF)