Религијска теорија сазнања

Др Борислав Лоренц

Богословље 1938, 99-124

Цео текст (.PDF)