Прадоживљај стварности

Др Радмило Вучић

Богословље 1964, 21-31

Цео текст (.PDF)