Богословље

Да ли је монах Јоасаф био Библиотекар на Светој Гори и на Метеорима? (О Једној Непостојећој Теми)

Радивој Радић
Универзитет У Београду
Филозофски Факултет
Београд
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

УДК: 001.81:930.2(049.2)
271.222(497.11)-36:929 Јоасаф Српски, свети(049.2)

БОГОСЛОВЉЕ 77/1 (2018) 109–122

Цео текст (.PDF)


Сажетак: Јован Урош, син Симеона (Синише) Палеолога, полубрата краља и цара Стефана Душана, био је последњи представник династије Немањић. Наследивши оца, он је кратко време био цар у Тесалији, а онда је примио монашки завет и као духовник Јоасаф упокојио се мало пре 24. фебруара 1423. године. У раду се оповргава теза да је Јован Урош био библиотекар на Светој Гори и Метеорима, заснована на измишљеним историјским „чињеницама“ и непостојећим научним доказима, коју је у овом часопису 2009. године изнео др Предраг Мутавџић. ▶ Кључне речи: Јоасаф, библиотека, Ватопед, монах, Света Гора, псеудоисторија, П. Мутавџић, Метеори.


DID MONK JOASAPH WORK AS A LIBRARIAN ON MOUNT ATHOS AND THE METEORA (Оn a nonexistent topic)

RADIVOJ RADIĆ
Faculty of Philosophy
University of Belgrade
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Summary: Jovan Uroš, the son of Simeon Palaeologus, half-brother of the King and Emperor Stefan Dušan, was the last representative of the Nemanjić dynasty. Having succeeded his father, he was the Emperor in Thessaly for a short period, and then he took the monastic vows and passed away as a clergyman Joasaph short before February 24, 1423. This work refutes the thesis that Jovan Uroš worked as a librarian on Mount Athos and the Meteora, the thesis based on the fictional historical “facts” and nonexistent scientific evidence, presented by PhD Predrag Mutavdžić in the journal Bogoslovlje (Theology, LXIII, 2, 2009, 107–114). ▶ Key words: Joasaph, library, Vatopedi, monk, Mount Athos, pseudohistory, P. Mutavdžić, Meteora.