Богословље

Однос помињања у Проскомидији и ходатајствене молитве

Милан Н. Марковић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Богословље 77/2 (2018), 143–159

УДК: 27-528.8-277

примљено: 27. 7. 2018.
одобрено: 20. 8. 2018.

Цео текст (.PDF)


Сажетак: Грчке речи προσκομιδή и πρόθεσις, које се данас користе као термини са значењем припреме Дарова за Евхаристију, од раних времена у Цркви су везиване за централну молитву Евхаристије, молитву Анафоре. Припрема Дарова, која је касније преузела ове термине, била је нераздвојно везана за анафоралну молитву. Њени базични елементи били су доношење хлеба и вина на сабрање од стране народа, примање Дарова и њихова припрема за узношење у Анафори. Место ове припреме је временом промењено. Анализирајући изворе и консултујући релевантне студије, настојаћемо да укажемо на смисао данашњег проскомидијског помињања и на његов однос са анафоралним помињањем, који је постао нејасан услед дугог историјског развоја Проскомидије. Покушаћемо да одговоримо на питање извора и смисла данашњег облика Проскомидије. ▶ Кључне речи: припрема Дарова, Проскомидија, ходатајствена молитва, просфоре, печати, честице.


The relation of Intercession in Proskomidia and Dyptichs
Milan N. Markovic
Faculty of Orthodox Theology
Univesity of Belgrade
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Summary: The Greek words προσκομηδή and πρόθεσις, which are used today as terms with the meaning of the preparation of gifts for the Eucharist, have had meaning connected with the Eucharistic prayer, since early times. The preparation of gifts, which later took over these terms, was directly linked to anaphoric prayer. Its basic elements were the bringing of bread and wine to the church community by the people, receiving gifts and preparing them for bringing in Anafora. The place of this preparation has changed through the history. Analyzing the sources and relevant studies, we have drawn some conclusions. The proskomidic Intercession was the result of the mapping of parts of Anafora to Proskomidia. Consequently, the intercession in Proskomidia is a copy of the mention in the Dyptichs. However, the connection of Proskomidia and Anaphora over time, due to the complexity of the act of Proskomidia, was lost because only the intercession in Proskomidia became separated and particles became a kind of sacrifice, independent of the Anaforal sacrifice. ▶ Key words: Preparing of ths Gifts, Proskomidia, Dyptichs, Intercession, prosphora, seals, particles.