Богословље

The Relationship between Septuagint and the Masoretic Text

Martin Meiser
Universität des Saarlandes
(Saarland University)
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

УДК: 27-242-235-277=14
26-242-234-277=14

5–28

Цео текст (.PDF)


Abstract: In this paper, we will make an overview of the relationship between distinct text-forms of the so-called Old Testament, the Septuagint and the Masoretic Text. In that context, we will deal with both philological and theological issues concerning the Septuagint. With regard to the textual differences between the respective text variants, they could be the result of the transmission process and translation process. In the first part of the paper, we will examine possible reasons for textual differences based on transmission process: different textual strands and other internal or external reasons. The second part of the paper will focus on differences which are the result of the translation process and their underlying causes, such as the difference in language systems, the involvement of different translators in the translation process and the context of the translation process. In the third part of the paper, we will deal with the differences created by a different understanding of theological notions in the Septuagint and in the Masoretic Text. ▶ Key words: Septuagint, Masoretic Text, translation, translation process, theology of the Septuagint


Однос између Септуагинте и Мазоретског текста

Мартин Мајзер
Универзитет Сарланд
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Сажетак: У овом раду ћемо приказати каквеу су међусобне везе различитих верзија Старог Завета — Септуагинте и Масоретског текста. У том контексту ћемо се бавити и филолошким и теолошким проблемима Септуагинте. Када је реч о текстуалним разликама између наведених верзија оне могу бити резултат процеса преношења текста и процеса превођења. У првом делу рада ћемо се фокусирати на могуће разлоге за настанак разлика у тексту насталим у процесу преношења — постојање различитих текстуалних токова, као и одређени унутрашњи односно спољни узроци. У другом делу рада ћемо се фокусирати на разлике настале у процесу превођења, и узроке који су довели до њих, као што су разлика у језичком систему, учествовање више преводилаца у процесу превођења и сам контекст настанка превода. У трећем делу рада ћемо се бавити разликама које су настале као резултат различитих теолошких схватања у Септуагинти и Масоретском тексту. ▶ Кључне речи: Септуагинта, Масоретски текст, превод, процес превођења, теологија Септуагинте