Богословље

Избор патријараха у Руској православној цркви уз кратки осврт на избор српских патријараха (од 1917. до 2018. године)

Николај Сапсај
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

УДК: 271.222(470)-726:929"19/20"
271.222(497.11)-726:929"19/20"
322:271.2"19/20"

132–150

Цео текст (.PDF)


Сажетак: У раду ће бити приказано како и на који начин су бирани патријарси Руске православне цркве током XX и почетком XXI века и како је то питање регулисано у данашње време. Кроз анализу избора поглавара у Руској цркви покушаћемо да у светлу тих догађаја дамо осврт и на изборе српских патријараха у истом периоду. Да рад не би постао само хронолошко и таксативно набрајање чињеница, покушаћемо да процес избора патријараха прикажемо кроз дешавања која су претходила изборима и сагледамо да ли и у којој мери су промене у државном устројству утицале на процес избора и коначан избор патријараха. ▶ Кључне речи: патријарх, избор патријараха, Руска православна црква, Српска православна црква, XX и XXI век.


Looking Upon the Election of Serbian Patriarchs Through the Methods of Election of Patriarchs in Russian Orthodox Church (1917–2018)

Nikolaj Sapsaj
University of Belgrade
Faculty of Ortodox Teology
Belgrade
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Summary: In this work we will describe the way and the procedure of the election of the Patriarch of Russian Orthodox Church during XX and XXI centuries and also how that procedure is regulated at present. Through the light of the ways of elections in Russia, we will try and look upon the methods of election of Serbian Patriarchs of the same era. Avoiding the possibility of becoming a chronological and taxonomic list of facts, we will try and show the election process of the Patriarchs through the events that preceded the elections, and to see if and to what extent the changes in the state structure influenced the election process and the final choice of the Patriarch. ▶ Key words: Patriarch, election of the Patriarch, Russian Orthodox Church, Serbian Orthodox Church, XX and XXI century.