Богословље

Еутаназија − право на људско достојанство или легализација (само)убиства?

Жељко Јефтић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

УДК:27-662:179.7
179.7:27-426

160–171

Цео текст (.PDF)


Сажетак: Људско достојанство је данас, можда највише, од како је свијета и вијека угрожено. Слободарски дух у човјеку је највиши израз његове достојанствености. Захваљујући својој слободи, човјек има избор да слиједи добро и на тај начин враћа себи достојанство или пак да изабира зло и да на тај начин сурвава то достојанство. Проблем се јавља када се нешто што је видно атак на живот и људско достојанство пропагира као легитимно право на достојанство. Овдје имамо на уму „савремену“ тему еутаназије као права на достојанствену смрт. Можда би управо потврдом одлуке о примјени еутаназије слобода личности (достојанство личности) тиме највише била угрожена. Намјера овога рада је сагледавање чина еутаназије у свјетлости хришћанског предања. ▶ Кључне ријечи: еутаназија, људско достојанство, живот, смрт, достојанствена смрт, слобода.


Euthanasia — right of human dignity or legalization of suicide?

Željko Jeftić
University of Belgrade
Faculty of Orthodox Theology
Belgrade
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Summary: Human dignity is endangered nowadays perhaps more than it has ever been since time immemorial. Man’s liberal spirit is highest expression of his dignity. By virtue of his freedom man has a choice either to go after good and thus restore his dignity, or to choose evil and thus violate that same dignity. The problem is when something what is obvious attack on life and human dignity is being propagated as legitimate right on dignity. Here we bear in mind the “contemporary” theme of euthanasia as right of dignified death. Perhaps it’s by adopting the decision of application of euthanasia that the person’s freedom (ie. person’s dignity) will be most endangered. The purpose of this paper is taking a view on the act of euthanasia in light of the Christian tradition. ▶ Key words: euthanasia, human dignity, life, death, dignified death, freedom.