Богословље

Филозофски концепти и дидактичке методе римских стоика у Посланици Римљанима

Фива Савковић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

УДК: 27-248.42-277
17.03(37)

5-22

Цео текст (.PDF)


Сажетак: У раду разматрамо на који начин и с којим разлозима је апостол Па¬вле у Посланицу Римљанима унео елементе римског стоицизма. У поређењу Павла с представницима овог филозофског правца — Сенеком и Епиктетом — фокусирамо се на њихову употребу дијатрибе, концепта умног богослуже¬ња, метафоре тела и узорних примера у процесу подучавања. Увид у то како су ови феномени послужили Павлу да обликује своју поруку о вери у Ису¬са Христа уноси нове перспективе у рецепцију његове посланице. ▶ Кључне речи: апостол Павле, Сенека, Епиктет, Посланица Римљанима, римски стои¬цизам, дијатриба, умно богослужење, метафора тела, стоички мудрац.


Philosophical Concepts and Didactic Methods of Roman Stoics in the Epistle to the Romans

Fiva Savković
University of Belgrade
Faculty of Orthodox Theology
Belgrade
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Summary: In this article, I observe how and why Apostle Paul introduced elements of stoicism into his Epistle to the Romans. By comparing Paul to the exponents of this philosophical school, namely Seneca and Epictetus, I focus on their use of diatribe, reasonable worship, body metaphor and pattern examples in the process of teaching. The ways in which these phenomena helped Paul to formulate his mes¬sage of faith in Jesus Christ give us an insight into new perspectives of the Epis¬tle’s reception. ▶ Key words: apostle Paul, Seneca, Epictetus, Epistle to the Romans, roman stoicism, diatribe, reasonable worship and transformation, body metaphor, Stoic sage