Богословље

Сусрет са другим у Књизи о Рути

Ненад Божовић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

УДК: 26-246-6-277
27-243.27-277
26-67:26-246.6

59–74

Цео текст (.PDF)


Сажетак: Полазишна теза овог рада састоји се у томе да Књига о Рути позива на нови доживљај другог односно на сусрет са другим, у овом случају са Моавцима као другима и другачијима. Градећи позитивну слику о Моавцима, који су у већем делу Библије негативно перципирани као „они други“ (непријатељи), ова књига говори о промени схватања другог и другачијег у јудејској теологији и култури у једном конкретном историјском тренутку. Први део рада бави се тескобном историјом ратних и верских сукоба Моава и Израиља, који граде позадину религијске и етничке другости, затим се у другом делу бави ауторством, местом и временом настанка књиге и у трећем рад доноси анализу библијског наратива у контексту другости. Истраживање се у четвртом и петом одељку усредсређује на испитивање социјалне другости, односно положаја избеглица, а затим и положаја жена, и анализира неколико правно-законских обичаја у Светом Писму који су покушавали да олакшају или унапреде статус угрожених особа у друштву. ▶ Кључне речи: Библија, Стари Завет, Књига о Рути, Рута, Нојемина, други, другост, идентитет, религијска другост, етничка другост, миграције, избеглице, удовица, мешовити брак, левиратски брак, положај жене, интеграција.


An Encounter with “The Other” in the Book of Ruth

Nenad Božović
University of Belgrade
Faculty of Orthodox Theology
Belgrade
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Summary: The main hypothesis of this paper consists of the notion that the Book of Ruth is appealing for a new perception of “The Other”, in this particular case of Moabites as “The Other”. The term “Other” is used in a sense in which it is used in sociological research (identity studies) and this paper is trying to build a bridge between two realities. By building a positive image of the Moabites who are in most of the Bible the designated as The Enemy, the Book of Ruth is a valuable resource for studying the process of reevaluation of “the Other” and an appeal for a new experience of “The Other”. ▶ Key words: Bible, Holy Scripture, The Book of Ruth, Ruth, Naomi, “The Other”, otherness, othering, religious and ethnic otherness, migrations, refugees, widow, role of women, interfaith marriage, levirate marriage, integration.