Богословље

Опитно богословље и светост — делатност свештеника др Владимира Петржека у Београду (1928–1932) и Прагу (1932–1942). Поводом јубилеја стогодишњице Православног богословског факултета Универзитета у Београду

Ивица Чаировић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

УДК: 271.222(437.3)-722.5:929 Петржек В.

75–89

Цео текст (.PDF)


Сажетак: Овај чланак говори о историјском контексту богословља и свеправославне сарадње у ХХ веку, као и о односима Српске и Православне Цркве у Чешкој и словачким земљама, а настоји и да пружи објашњење о правој вери и животу у Цркви у бурном ХХ веку. Првенствено се у раду описује живот чехословачког студента, касније свештеномученика у Другом светском рату — Владимира Петржека, од његових студентских дана у Београду. Даје се даље анализа Петржекових богословских дела објављених у часопису Светосавље и показује да је богословље, у ствари, сам живот једног православног клирика и да се кроз његов богословски допринос огледа и његов живот и ревносно исповедање Бога кроз опитну и делатну веру. Управо овај комплементарни приказ праве вере у Бога и делатна вера у животу једног свештенослужитеља у ХХ веку, веку многих новомученика, јесте и циљ овог истраживања. ▶ Кључне речи: Српска Православна Црква, Православна Црква у Чешкој и словачким земљама, Владимир Петржек, часопис Светосавље, хуситизам.


Engaged theology and holiness — Activity of the priest Vladimir Petržek, PhD, in Belgrade (1928–1932) and Prague (1932–1942)

Ivica Čairović
University of Belgrade
Faculty of Orthodox Theology
Belgrade
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Summary: This article is about life of Vladimir Petržek, student and Saint, on the occasion of the 100th anniversary of the Orthodox Theological Faculty of the University of Belgrade. Article is about the historical context of theology and pan-Orthodox cooperation in the 20th century, the relations between the Serbian Orthodox Church and Orthodox Churches in the Czech Republic and Slovakian countries, but also to explain the true faith and life in the Church in the turbulent 20th century, and also to describe the life of a Czechoslovak student, later a priest-martyr in the Second World War, Vladimir Petržek. He began his student days in Belgrade (1928–1932), and then the article developed through an analysis of Vladimir’s theological works published in the journal Svetosavlje and shows that theology is in fact the life of an Orthodox clergyman and that through his theological contribution shows both his life and his zealous confession of God through an experienced and active faith. Precisely this complementary examination of true faith in God and active faith in the life of a priest in the 20th century, the century of many martyrs, is the goal of this research. ▶ Key words: Serbian Orthodox Church, Orthodox Church in the Czech and Slovakian countries, Vladimir Petržek, journal Svetosavlje, Hussiteism.