Богословље

Функционисање црквенословенског језика у савременом српском богослужењу

Ксенија Кончаревић
Универзитет у Београду
Филолошки факултет
Београд
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

УДК: 271.222(497.11)-528:811.163.1"19/20"

51–61

Цео текст (.PDF)


Сажетак: Црквенословенски језик од 1964. године, одлуком Светог aрхијерејског сабора СПЦ, као званични богослужбени језик СПЦ користи се напоредо са савременим српским стандардним језиком. У овом раду намера нам је да сагледамо заступљеност црквенословенског језика у новијим службама, написаним крајем ХХ и у XXI веку, у поступку канонизације одређених светих или установљења празника у част новојављених икона Пресвете Богородице које нису имале своју службу. Анализирају се малобројне службе написане у целости на црквенословенском језику и показује да црквенословенски језик има потенцијале за адекватно изражавање новијих реалија. ▶ Кључне речи: црквенословенски језик, савремено српско богослужење, Служба Светом Николају Жичком.


Functioning of the Church Slavonic Language in Contemporary Serbian Worship

Ksenija Koncarevic
University of Belgrade
Faculty of Philology
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Summary: Based on the decision of the Holy Assembly of Bishops of the Serbian Orthodox Church, starting in 1964, the Church Slavonic language is used in parallel with the standard Serbian language for worshiping. In this paper, we plan to evaluate the presence of the Church Slavonic language in the new prayer services that are written at the end of the 20th century and in the 21st century in the process of canonization of particular saints or in the process of establishing church holidays in honor of newly announced icons of Holy Mother Mary that did not have their own service. We analyze few prayer services written in Church Slavonic and demonstrate that Church Slavonic can adequately express new realia. ▶ Keywords: Church Slavonic, modern Serbian worshiping, prayer service in honor of Saint Nikolaj Žički.