Conatus essendi и питање у Богу (Један аспект Левинасове критике западноевропске онто-теологије)

Драго Перовић
Универзитет у Никшићу
Филозофски факултет
Никшић

Богословље 1 (2012) 95–103

УДК: 111.1:177.9

Цео текст (.PDF)