Богословље

Приручник о Лутеру

Раде Кисић

Рецензије и прикази
Богословље: 1 (2011) 172-181

Albrecht Beutel (уред.), Luther Handbuch, Mohr Siebeck / UTB, Tübingen 22010, 537 стр. (ISBN: 978-3-16-150371-9 [Mohr Siebeck]), ISBN: 978-3-8252-3416-4 [UTB].

Цео текст (.PDF)