Два значења слободе у источно-светоотачком предању

Кирил Говорун
потпредседник Наставног комитета Московске патријаршије

Богословље: 1 (2011) 8-19
Цео текст (.PDF) УДК: 27-428.6:572

 

Сажетак: У овом раду разматрамо схватaње слободе формирано у источно-свето- отачком предању. Посебно фокусирамо однос античко-класичног и хришћанског схватања слободе: нарочито с обзиром на новозаветне и патролошке развоје схва- тања слободе. У ту сврху расветљавамо семантичке и идејне међуодносе два кључна вида идеје о слободи: (а) слободу као самовласност (τὸ αὐτεξούσιον) и (б) духовну слободу (ἐλευθερία). Посматрање начина на који се та два вида слободе (аналитички, херменеутички и духовно) развијају код отаца источног предања главни је циљ рада. Наш рад се може сматрати прилогом хришћанској теорији слободе из перспективе православне теолошке антропологије.

Кључне речи: Бог, човек, слобода као τὸ αὐτεξούσιον, слобода као ἐλευθερία, слобода у Христу, слобода у Духу Светом, хришћански оци, ослобађање људске природе од греха и смрти

Summary: The author attempts to explicate and clarify the concept of freedom such as it was formed in the eastern patristic tradition. He gives profound attention to the relation between the classical and Christian understanding of freedom: especially in view of developments of the concept of freedom in the biblical and patristic tradition regarded in terms of eastern Christianity. With this goal in mind he illuminates the semantic and noetic inter-relations of two notions of freedom: namely, freedom as (а) self-governance (autexousion) and freedom as (b) spiritual freedom (eleuthereia). The main task of this article, then, is to critically ascertain the way these two notions of freedom are mediated and developed in the eastern patristic tradition (analytically, hermeneutically and spiritually). A major gain for the reader is the insight into the way mind, will and freedom connect and combine within personal human nature, as well as understanding how the theological controversies of the Orthodox Church proved conductive to a more profound understanding of the relations of human and divine freedom, particularly as encountered in Christ by the Spirit. All in all, this article may be regarded as a contribution to the Christian theory of freedom thematized from the perspective of Orthodox theological anthropology.