Богословље

Развој монотеизма у древном Израиљу

Марко Јефтић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет
Београд
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Богословље 70: 2 (2011) 27-48
Цео текст (.PDF) УДК: 2-154:26”652”
Прегледни рад

 

Сажетак: Перцепција о развоју монотеизма међу Израиљцима и Јеврејима се током неколико последњих деценија променила. Библисти данас увиђају да је монотеизам евоулирао у револуционарни процес, који је дошао много касније у израиљској историји него што је раније сматрано. Постоје докази разноврсне религиозне побожности у преегзилном Израиљу, па и у самим светописамским текстовима. Заиста чисти монотеизам се појавио након дуге и тешке борбе са различитим верским структурама у Палестини. Претпоставке истраживача, углавном небиблиста, да је монотеизам у Израиљу директан продукт околних народа и напредних цивилизација данас је у потпуности одбачен. Намера овог рада је да представи најзначајније теорије о развоју монотеизма у Израиљу и укаже на главне токове напретка.

Кључне речи: монотеизам, прамонотеизам, монолатрија, хенотеизам, Израиљ, Јахве, Ел

Summary: The perception on the development of monotheism among Israelis and Jews has changed during the last few decades. Nowadays, the biblists comprehend that monotheism has evolved into revolutionary process, which entered Israeli history earlier than considered before. There are evidence of diverse religious piety in pre-exile Israel and even Holy Scripture texts themselves. Indeed, the pure monotheism has emerged after long and difficult struggle with different religious structures in Palestine. The researchers’ assumption, mostly non biblists, that monotheism in Israel is a direct product of the surrounding nations and advanced civilizations, has been entirely rejected nowadays. The intention of this study is to present the most significant theories on the development of monotheism in Israel and to point the main flows of the progress.

Key words: Monotheism, preoriginal monotheism, monolatry, henotism, Israelites, Yahweh, El