Богословље

Тајна присуства: увод у онтологију преподобног Јустина Ћелијског

Димитриј Трибушњи
Доњецк
Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Богословље 70: 2 (2011) 107-116
Цео текст (.PDF) УДК: 27-284
Оригинални научни рад

 

Сажетак: Ова студија посвећена је до сада практично неистраженом аспекту стваралаштва преподобног Јустина Ћелијског – његовој онтологији. Предлажемо реконструкцију онтологије Јустина Поповића као система. Притом разматрамо кључне системообразујуће појмове – логос и логосне силе. Истражујемо однос између тварног и нетварног, природног и надприродног. Предлажемо да се учење преподобног Јустина одреди као православни „панентеизам“ или као онтолошки „монодуализам“. Разматра се веза између онтодинамике и хамартологије, христологије, еклисиологије и есхатологије. Покрећемо питање о изворима онтологије преподобног Јустина. Посебну пажњу посвећујемо проблему утицаја богословља Григорија Паламе и руске религијске философије на светоназор Поповића. Онтологију преподобног Јустина одређујемо као оригиналну синтезу патристике и руске религијске философије, којом су се софиолошке интуиције претходника оцрквениле. Примећујемо и смену дискурсâ: од теологије преподобни Јустин прелази ка доксологији.

Кључне речи: Логос, логосне силе, теоцентричка онтологија, символ, православни панентеизам, онтолошки монодуализм, онтодинамика, свејединство, софиологија

Summary: The present paper is dedicated to an aspect of the work of Blessed Justin Popovic which has hitherto been left practically unexplored – namely, his ontology. We hereby offer a reconstruction of the ontology of Justin Popovic taken as a system. In the process of doing so we analyse the key system-buildiung concepts such as logos and logosal powers. We investigate the relation between the created and uncreated, the natural and supranatural. We suggest that the teaching of Blessed Justin could be determined as Orthodox ‘panentheism’ or as ontological ‘monodualism’. We also explore the connection between ontodynamics and hamartology, Christology, ecclesiology and eschatology. We prompt the question of the sources of Blessed Justin’s ontology. Special attention is given to the problem of the influence of the theology of Gregory Palamas and the Russian religious philosophy, respectively, on the formation of the worldview of Popovic. We determine Blessed Justin’s ontology as an original synthesis of patristics and Russian religious philosophy, by means of which he manages to ‘churchify’ (воцерковляющий) the sophiological intuitions of his predecessors. We also observe the change of discourse: namely, from theology Blessed Justin moves on to doxology.

Key words: Logos, logosal powers, theocentric ontology, symbol, Orthodox panentheism, ontological monodualism, ontodynamics, All-unity, Sophiology