Богословље

History, Truth, Holiness – Studies in Theological Ontology and Epistemology

Здравко Јовановић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет

Рецензије и прикази
Богословље 70: 2 (2011) 117-138

Bishop Maxim Vasiljevic, History, Truth, Holiness – Studies in Theological Ontology and Epistemology, Sebastian Press, Alhambra 2011, 247 стр, ISBN: 978–1936773015.

Цео текст (.PDF)