Сто седамдесет пет година Богословије Светог Саве у Београду

Владислав Пузовић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет

Рецензије и прикази
Богословље 70: 2 (2011) 117-138

Монах Игњатије Марковић, Сто седамдесет пет година Богословије Светог Саве у Београду (1836–2011), Богословија Светог Саве, Београд 2011, 184 стр, ISBN: 978–86–914665–0–3.

Цео текст (.PDF)