Манастир Крушедол I-II

Зоран Ранковић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет

Рецензије и прикази
Богословље 70: 2 (2011) 117-138

Мирослав Тимотијевић, Манастир Крушедол I-II, Издавачка кућа Драганић и Покрајински завод за заштиту споменика културе Војводине, Београд 2008, том I – 341 стр, том II – 361 стр, ISBN: 978–86–441–0770–5.

Цео текст (.PDF)