Богословље

Екуменски односи Српске православне и Римокатоличке цркве 1962–2000. године

Владислав Пузовић
Универзитет у Београду
Православни богословски факултет

Рецензије и прикази
Богословље 70: 2 (2011) 117-138

Марко Николић, Екуменски односи Српске православне и Римокатоличке цркве 1962–2000. године, Службени гласник, Београд 2011, 656 стр, ISBN: 978–86–519–0795–4.

Цео текст (.PDF)